Chưa được phân loại

Cách làm tóc tết hai bên mùa hè


Chia tóc thành hai phần. Sau đó buộc đoạn lớn hơn thành một chú ngựa con

Đây là giao diện khi hoàn thành

Bây giờ đưa ngựa ra ngoài

Sau đó lấy hết tóc và kéo sang một bên

Tie in pony

Sau đó ghim bím

Bắt đầu đưa nó vào một chú ngựa con từ trong ra ngoài

Đó là những gì nó trông như thế nào

Kéo các mảnh cuối cùng lại với nhau và buộc thành búi

Làm xong(:


Xem video: Vlog#3: 7 CÁCH TẠO KIỂU TÓC ĐƠN GIẢN CHO MÙA HÈ VỚI CHIẾC KHĂN. Mai Mỹ Uyên (Tháng Sáu 2021).