Chưa được phân loại

Cách làm móng tay có sọc


Vật tư. Đối với màu sắc, hãy tìm trên danh sách cung cấp

Để bắt đầu, hãy dũa móng tay của bạn và thêm một lớp sơn nền.

Sơn một dải sơn màu xanh lam trên móng.

Thêm một sọc đen nhanh chóng như vậy.

Tiếp tục sơn các sọc đen qua lại cho đến khi bạn hài lòng với những gì bạn có.

Ya-da! Làm xong!


Xem video: 16 THỦ THUẬT LÀM MÓNG (Tháng Sáu 2021).