Thể LoạI Quản lý thi công


Quản lý thi công

Đã giải quyết! Bể chứa so với máy nước nóng Tankless

Nếu bạn bỏ qua hóa đơn năng lượng mỗi tháng nhưng hiếm khi suy nghĩ về máy nước nóng của bạn, bạn đang thiếu một điều quan trọng: có mối quan hệ trực tiếp giữa hai người. Dù bạn có tin hay không, một hộ gia đình trung bình dành hơn một phần tư tổng chi tiêu năng lượng hàng năm của mình cho máy nước nóng, điều đó
ĐọC Thêm
Quản lý xây dựng

Cách làm: Chọn máy bơm giếng khoan

Ở các thành phố và vùng ngoại ô, mọi người thích tiếp cận hầu như không bị gián đoạn với nước sạch, uống được. Nhưng nếu bạn sống ở một trong số 15 triệu gia đình ở Hoa Kỳ sống dựa vào một cái giếng, bạn sẽ không có quyền sử dụng nguồn nước của mình. Ở những vùng có nước đô thị, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm điều tiết và duy trì giáo dục
ĐọC Thêm
Quản lý xây dựng

Radio: Nailing Remodel của bạn với một nhà thầu

Đã tìm thấy một nhà thầu cho dự án tiếp theo của bạn? Bạn có thể hài lòng với việc thuê của mình, nhưng lên kế hoạch trước là cách tốt nhất để đảm bảo bạn hài lòng với công việc của họ - và điều đó bao gồm thảo luận về những gì bạn muốn và đưa mọi thứ xuống giấy. Nghe TRÊN LÀM VIỆC VỚI NHÀ THẦU hoặc đọc phần bên dưới:
ĐọC Thêm