Thể LoạI Tường & trần


Tường & trần

Có gì khác biệt? Hợp chất chung với Spackle

Một nửa trận chiến sửa chữa nhà thông thường là chọn đúng sản phẩm để sử dụng. Và khi hai sản phẩm có một số trùng lặp trong mục đích dự định của chúng - như spackle và hợp chất chung - sự lựa chọn có thể còn khó khăn hơn. Cả hai putties phổ biến đều được sử dụng trong sửa chữa và xây dựng tường, và chúng trông gần giống với mắt chưa được đào tạo, nhưng
ĐọC Thêm
Tường & trần

Phần bất ngờ này của ngôi nhà có một số chú ý tại CES 2019

Khi nói đến Triển lãm Điện tử tiêu dùng (CES), sự kiện công nghệ lớn nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới, những gì xảy ra ở Vegas sẽ không ở lại Vegas. Nó sẽ nhanh chóng đi đến nhà giống như của bạn. Hàng năm tại CES, các nhà lãnh đạo trong ngành và các ngôi sao đang lên tập hợp lại để trưng bày những công nghệ mới nhất và thảo luận về tương lai của sự đổi mới. Điều này…
ĐọC Thêm